Pro garanci kvality je nezbytné používat kvalitní příslušenství, které činí systém podlahového vytápění uceleným. Jsou to nezbytné prvky zajišťující upevnění (platová spona Tacker, tálířová příchytka atd.), dilataci (dilatační pásy), ochranu systémových trubek (ochranná vrapovaná trubka) a nástroje jako tacker 1200, pružiny pro ohýbání trubek atd.

SKLAD_07.png