Fitink a propojení zdroje tepla a rozdělovačů

Propojení zdroje tepla (kotle, tepelného čerpadla) a rozdělovačů neboli páteřní rozvod se nejčastěji instaluje v PEX AL PEX potrubí nebo v potrubí měděném. U obou variant se používají lisovací fitinky. 
Součástí systému TERMOSYSTEM jsou lisovací fitinky EVO italského výrobce COMISA , které při zkušebním tlaku netěsní. Pokud by tedy při montáži nedošlo k zalisování fitinku, tak se při tlakové zkoušce tato chyba zjistí a napraví. V opačném případě (u fitinků, které dočasně těsní i bez zalisovaní) se na tuto chybu může přijít až po zalití podlahy, kdy už je pozdě.
V případě použití měděného rozvodu také používáme fitinky lisovací, které jsou spolehlivější než fitinky pájecí.

Pro dopojení potrubí k rozdělovači používáme šroubovaný fitink italského výrobce ITAP. Jedná se o tzv. MULTI FIT, který se pomocí imbusového klíče vešroubuje do vnitřní části trubky viz. video zde: https://www.youtube.com/watch?v=oGmsKwcqN94  

 

 

SKLAD_06.png