Systémové izolační desky nebo reflexní fólie

Náš sortiment nabízí jak mokrý, tak suchý systém pokládky. Rozšířenější je mokrý systém a to hlavně ze dvou důvodu - menších pořizovacích nákladů a snažší montáže. Suchý systém se využívá tehdy, když by klasická betonová zálivka nevyhovovala z hlediska zatížení nebo konstrukčního řešení (nebyla by možnost zvýšení podlahy). Výhodou je vynechání technologické pauzy k vyzrání betonu a tudíž zrychlení celkového procesu.

1) Mokrý systém má 2 varianty provedení a to desky s výstupky nebo ploché desky s fólií. Ploché desky s fólií IZOROL s vícevrstvou fólií s rastrem (tloušťky 30 nebo 50 mm) Tyto desky mají nesporné výhody v ceně, montáži a také jsou ideálnější při přestupu tepla do vytápěné místnosti. Fólie je tvořena vrstvou hliníkového filmu a vrstvou PE, která brání reakci hliníku s anhydritem.
Další možností pokládky mokrého systému je varianta pouze s fólií. V dnešní době sí stále více investorů klade podkladní polystyrén svépomocí a na něj poté montážní firma klade reflexní fólii, která plní funkcí odrazovou a složí jako rastr pro pokládku potrubí.

2) Suchý systém, je z hlediska konstrukce, rozdílný oproti většině dodavatelů suchého systému. Většina firem nabízí desku s výstupky a hliníkovým plechem. U našeho systému S-FORM je přímo na desku EPS nalepena hliníková fólie (po celé ploše desek) a tím tak dochází k lepšímu přenosu tepla. Nespornou výhodou je možnost případného rozebrání celé nášlapné vrstvy bez bourání podlahy (betonu).

SKLAD_02.png