Regulace

Každý člověk je jedinečný a vnímá příjemné prostředí jinak. Základem kvalitní regulace systému podlahového vytápění je již samotný návrh.

Délky topných okruhů (smyček)
Délka jednoho okruhu v systému podlahového topení s trubkou o průměru 16 mm by neměla přesáhnout 100 m. U delších okruhů dochází ke zvyšování hydraulického odporu, tím se snižuje průtok.
Velmi častou a zásadní chybou některých firem je používání spojek potrubí. Každý spoj v podlaze je potencionální riziko, které se může časem objevit i přes to že při instalaci byl systém řádně natlakován a odzkoušen. Používáním spojek se navíc také výrazně snižuje průtok potrubím, protože profil spojky je vždy menší než samotný průměr potrubí. 

Zastavěné plochy 
Při návrhu podlahového topení je nutné brát v potaz případné zastavěné plochy (kuchyňské linky, šatní skříně, nábytek). Často a chybně, se podlahové topení pod kuchyňskou linku neklade. Správně by se mělo potrubí umístit kolem obvodové stěny (nedochází k tvorbě plísní) a až poté se vynechá prostor pod kuchyňskou linkou. U vestavěných skříní klademe potrubí vždy po celé ploše, bez ohledu na zastavěné plochy. Je nepravděpodbné, že skříně budou na stejném místě i za 20 let. Vyhřívaná plocha nábytku nijak neškodí, pouze je utlumena.

Při správném návrhu není nutná elektronická regulace systému pomocí tzv. elektrohlavic. Zdroj tepla funguje např. na základě ekvitermní regulace a správně navržené podlahové topení se už jen doreguluje pomocí průtokoměrů umístěných na rozdělovači.

Samozřejmě pokud zákazník požaduje elektronickou regulaci každého pokoje, instalujeme elektrické hlavice s termostaty a operátory individuálně podle vytápěného objektu a požadavku investora.

 

SKLAD_05.png